Eén Wereld

Eén Wereld is het periodiek verschijnende tijdschrift over het wereldfederalisme en de thema’s die ons bezig houden. U kunt op deze pagina het archief van uitgaven tot en met 2015 raadplegen.

Najaar 2023

Voorwoord
Najaarsbijeenkomst
De Sleutel ligt in Washington
Brief van Kerk en Vrede aan Pax
De Mensenrechtenindustrie
President Kennedy’s visie op wereldvrede
Persoonlijke notitie van Alfred de Zayas
Wat kunnen we doen, wat gaan we doen?
Schreeuw van de natuur
Werken aan het waarmerken van acht
begrippen
Democratie 4.0
Honger (met Esperanto-vertaling)
Boodschap van de Wereld-Esperantovereniging
aan de Verenigde Naties
Aankondiging conferentie Uniting for Peace
Aankondiging WFM-Congres
Einstein over de kracht van liefde

Voorjaar 2023

Voorwoord
ALV agenda
Jaarverslag 2022 en Jaarprogramma 2023
Eigen belang en algemeen belang
Had de oorlog tussen Rusland en het Westen voorkomen kunnen worden?
Wereldvrede en desinformatie
Kritisch denken
Vredesonderhandelingen of oorlog?
Wanneer is de Grote Footprint-herdenking?
Theoriën uit China inzake een wereldregering
Recht dat krom is
Palestina en Israël
In memoriam José Maria Sison
Esperanto-vertaling
In memoriam Leonard Kater
75 jaar Verklaring van Montreux
Overpeinzingen bij een verkiezingsuitslag 25

Najaar 2022

​Voorwoord
Najaarsbijeenkomst 6 november
Rusland – Oekraïne: diverse bijdragen
In memoriam Erik Kaper en Theo Knegt
Interview Theo van Boven
De grote reset – boek Harrie Salman
WEF en de VN
Internationaal recht en de VN
WFBN-bericht uit 1952
Een ongebruikelijke relatie
Lev Tolstoj – burgerlijke ongehoorzaamheid
Extinction Rebellion

Voorjaar 2022

Nederland, kijk naar Frankrijk | Wim van Eekelen
Federalisme en Tora | Frans Vermeulen
Er is goed nieuws, er is slecht nieuws | Frans H. Micklinghoff
Het sturen van macht en gezag | Carel Tielenburg
Naar een efficiënte wetgevende representatie | Frans Vermeulen
Bouwen aan een rechtvaardige wereldorde | Marjolijn Snippe
In memoriam dr. Edward L. Figee; Wouter ter Heide; Edy Korthals Altes
Van tijd naar tijd: Europese cultuur in jaren van overgang | Willy Rademakers
Geweld in Nederlands-Indië | Sieuwert Haverhoek
De Duurzame Doorbraak is pure noodzaak | Jan Juffermans
Hugo de Groot, Loevestein en de VN | Michiel van de Kasteelen
Grensoverschrijdend gedrag | Rob Moerbeek
Collectief boekhouden | Mariëlle Jansen