In het kort

De Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN) is al sinds kort na het einde van de tweede wereldoorlog actief in Nederland. In de jaren vijftig, toen het “nooit meer oorlog”- adagium hoogtij vierde, sprak het wereld­federalisme vele mensen aan. De WFBN was toen een vredesbeweging met meer dan 15.000 leden en vele afdelingen. Het aantal leden nam af met de komst van de welvaart en het vervagen van de herinneringen aan de oorlog.

Mondiale democratie

In de loop van de tijd is bij de activiteiten de nadruk verplaatst naar mondiale democratie, internationale rechtsorde en de democratisering van de diverse internationale organisaties – in het kader van de Verenigde Naties, maar ook daarbuiten – en naar andere gebieden die aan het wereldfederalisme raken, zoals mensenrechten, vrede, mondiale veiligheid en duurzame ontwikkeling. De WFBN organiseert discussies en conferenties over deze onderwerpen, of stelt informatiemateriaal daarover samen.

Samenwerking

De WFBN werkt vaak samen met geestverwante organisaties en is de Nederlandse lidorganisatie van de World Federalist Movement met kantoor in New York.

Wereldburgers

Ook is de WFBN verbonden met het register van de Citoyens du Monde (kantoor in Parijs). Sinds de registratie van wereldburgers in 1950 begon, hebben wereldwijd honderdduizenden mensen zich geregistreerd, waaronder bekende persoonlijkheden als Albert Camus, Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Linus Pauling, Yehudi Menuhin, Garry Davis, Bertrand Russell, Jawaharlal Nehru, Abbé Pierre, Sicco Mansholt, Sir Peter Ustinov.

Subsidiarity and world government

Lecture by Peter Davidse, Rome summer 1997, on the invitation of John Ewbank. Introduction When we would look at the Earth from the window of a space station, like the Russian ‘Mir’, the world is tranquil, undisturbed and amazingly beautiful. Most of us have the...

World citizen day

1998-2000 : a historic window of opportunity to build World Democracy by Troy Davis Fifty years ago today, my father, a young and angry American World War 2 veteran, and a bomber pilot who had bombed Brandenburg and Peenemünde, declared himself a Citizen of the World....