Organisatie

De Wereld Federalisten Beweging Nederland is een vereniging. Op deze pagina leest u over het bestuur, raad van advies en de werkgroepen waar u aan kunt deelnemen. Onderaan vindt u belangrijke documenten die u kunt downloaden.

Bestuur

E-mail : bestuur@wfbn.nl

Frans Micklinghoff – voorzitter, E: voorzitter@wfbn.nl

Ton Macel – vice-voorzitter, E: vicevoorzitter@wfbn.nl

Carel Tielenburg – secretaris, E: secretaris@wfbn.nl

Emile van Essen – penningmeester, E: penningmeester@wfbn.nl

Marjolijn Snippe – internationaal secretaris, E: international@wfbn.nl

Davy Foss – bestuurslid

Frans Vermeulen – bestuurslid

Werkgroepen

​Behalve de activiteiten van het bestuur en van de vereniging als geheel, kent de WFBN statutair ook werkgroepen. De momenteel enige actieve werkgroep binnen de WFBN is de vaste Werkgroep Federalisme.​

De opkomst van het internationaal recht kent een lange geschiedenis. De behoefte daaraan is dus duidelijk. Toch zal in de toekomst gestreefd moeten worden naar een vorm van wereldrecht. Deze zal dan het internationaal recht vervangen en zich baseren op de mensenrechten, ondersteund door een interculturele ethiek in dialoog. De Werkgroep Federalisme van de WFBN werkt daaraan, waardoor zij tevens meewerkt aan het ontstaan van een wereldfederatie.

​De werkgroep komt regelmatig bijeen, meestal op het kantoor in Den Haag, om te discussiëren over actuele onderwerpen, conflicten en problemen, en mogelijke structurele oplossingen, onder andere door toepassing van (wereld)federalistische principes.

Contact: Frans Vermeulen (voorzitter)
T 0165 534506
E federalisme.wfbn@gmail.com

Raad van Advies

​De Wereld Federalisten Beweging Nederland heeft een Raad van Advies, die bestaat uit:

Prof. dr. J.P. (Jan) Pronk

Prof. dr. J.P. (Jan) Pronk

Jan Pronk studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij vervolgens werkte (samen met Jan Tinbergen) als docent en onderzoeker. Hij was een aantal periodes lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, Minister van Ontwikkelingssamenwerking in het Kabinet Den Uyl (1973-1977), en later opnieuw in het Kabinet Lubbers III (1989-1994) en in het Kabinet Kok I (1994-1998). In het Kabinet Kok II was hij Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (1998-2002).

Van 1980 tot 1986 was Jan Pronk Deputy Secretary-General United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, Assistant Secretary General UN) in Geneve. Later werkte hij voor de VN-missie in Sudan als Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal (2004-2006)

Jan Pronk was Hoogeleraar Theorie en Praktijk van Internationale Ontwikkeling aan het I.S.S. in Den Haag; en hij is vanaf 2009 ook Visiting Professor aan de United Nations Unibersity for Paece in Costa Rica.

Prof. dr. T. (Theo) van Boven

Prof. dr. T. (Theo) van Boven

Theo van Boven studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden, waar hij ook promoveerde. Van 1960 t0t 1977 werkte hij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken; de laatste 10 jaar van die periode was hij tevens Lector Mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 1977 werd Theo van Boven benoemd als Directeur van de afdeling Mensenrechten van de Verenigde Naties in Geneve. Tegelijkertijd kreeg hij een aanstelling als Hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht. Vanaf 1986 had hij verschillende functies in het VN-systeem. Zo was hij Speciaal Rapporteur voor het recht op schadeloosstelling van slachtoffers van grove schendingen van de mensenrechten, Speciaal Rapporteur voor Marteling en eerste griffier van het Joegoslavie Tribunaal,

Dr. B. (Bashir) Azizi

Dr. B. (Bashir) Azizi

Bashir Azizi werd geboren in Afghanistan en haalde in de Sovjet-Unie een master Biologie. Eenmaal terug in Afghanistan moest hij vluchten vanwege de opkomst van de moedjahedien. In 1993 kwam hij uiteindelijk in Nederland.. In zijn master-thesis Filosofie positioneerde hij zichzelf in de traditie van Socrates: ‘Het niet onderzochte leven is niet de moeite waard om te worden geleefd’. Zijn weten-schappelijke, maar ook onderwijskundige denken laat diverse maatschappij-kritische en filosofische lijnen bijeenkomen: de (wereld)geschiedenis van Afghanistan, het kosmopolitisme door de geschiedenis en over landsgrenzen heen; dit alles aangevuld met zijn waarnemingen van het onderwijsdebat in Nederland. Azizi promoveerde op 9 april 2020 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Wereldburgerschap, waarvan inmiddels een handelseditie verkrijgbaar is.

Dr. W. (Wim) van Eekelen

Dr. W. (Wim) van Eekelen

Wim van Eekelen begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD werd hij Staatssecretaris van Defensie in het Kabinet van Agt I. In het Kabinet Lubbers I was hij Staatssecretaris voor Europese Zaken en in het Kabinet Lubbers II was hij Minister van Defensie. Nadat hij in 1988 was afgetreden vanwege de ‘paspoortaffaire’ werd hij Secretaris-Generaal van de West-Europese Unie en Senator. Hij maakte deel uit van de Eerste Kamer van 1995 tot 2003.

Wim van Eekelen is een vurig verdediger van internationale, Atlantische en Europese samenwerking.

J. (Jan) Juffermans

J. (Jan) Juffermans

Jan Juffermans studeerde enkele jaren sociologie en filosofie aan de Universiteit Leiden. Na een periode als grafisch ontwerper, werd hij adjunct-directeur bij uitgeverij Inter Documentation Company Leiden. Van 1978 tot 2010 was hij eerst hoofdredacteur en uitgever, en later beleidsmedewerker mondiale duurzaamheid bij De Kleine Aarde. Hij zette zich vooral in voor de Agenda 21 en introduceerde in Nederland de term mondiale en ecologische voetafdruk: die geeft de hoeveelheid vierkante meters Aarde aan die elk mens gebruikt. Na zijn pensionering in 2010 werd hij zelfstandige onder de naam Voor Mondiale Duurzaamheid. Bij zijn afscheid van De Kleine Aarde kreeg hij een ingelijste Life-time Award – for pioneering Footprint thinking in the Netherlands and beyond aangeboden door het Global Footprint Network en het World Wildlife Fund.