Stichting Steunfonds WFBN

De Stichting Steunfonds voor en van de WFBN beheert het vermogen van de vereniging.

ANBI gegevens

Naam: Steunfonds WFBN (voluit: Stichting Steunfonds voor en van de Vereniging Wereld Federalisten Beweging Nederland)
Adres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 CD ‘s-Gravenhage
De stichting is opgericht in 1986.
KvK no.: 41206072
RSIN/fiscaal nummer: 816 772 800
Bankrekening: NL16 ABNA 0458 3673 70​

Bestuur

  • Ton Macel – voorzitter
  • Frans Micklinghoff – vice-voorzitter, statutair afgevaardigd als voorzitter van de vereniging
  • Marjolijn Snippe – secretaris, gekozen afgevaardigde van de vereniging
  • Xavier de Baar – penningmeester
  • Martijn de Klonia – bestuurslid

Faciliteiten

  • Davy Foss – facility manager

Doelstelling

Het beheer van fondsen ter ondersteuning van de WFBN (Wereld Federalisten Beweging Nederland)

Beleid

Het fondsbeheer is (sterk) defensief.
Een deel van het vermogen wordt belegd in ideële beleggingen. De opbrengst komt ten goede aan de WFBN.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Jaarcijfers 2020-2021

Hieronder treft u de jaarcijfers van onze ANBI-stichting aan.