Marco van Hulten | 20-10-2013

Deze week is de Global Week of Action for a World Parliament (17-24 oktober 2013). Deze ving aan met een campagnebijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel. Hier net van teruggekomen, doe ik daar verslag van, na een korte introductie over de campagne.

Om het democratisch tekort op wereldschaal tegen te gaan is een campagne in het leven geroepen voor het tot stand brengen van een Parlementaire Vergadering voor de Verenigde Naties (UNPA). Voorbeelden van het democratisch tekort in de wereld, zowel binnen als buiten de Verenigde Naties (VN) zijn te over. De Veiligheidsraad, de Wereldbank, het IMF en de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom (sic; WIPO) zijn enkele VN-organisaties die veel invloed op de wereld uitoefenen maar waar amper democratische controle op is. Wereldwijde wetgeving wordt via verdragen vastgelegd en gaat vaak zelfs buiten de VN om waardoor alle democratische controle weg is. Dergelijke verdragen bevestigen de noodzaak voor een gekozen wereldparlement.

Tijdens de campagnebijeenkomst kwam naar voren dat parlementaire democratieën niet naar wens functioneren en dat er naar andere vormen van besluitvorming moet worden gekeken. Zodoende is de volgende statement in de Declaration of Brussels van de Campagne voor de Totstandkoming van een UNPA (CEUNPA) opgenomen:

14. With a view to exploring innovative forms of civic participation in a UNPA, implementing models of electronic direct or “liquid” democracy that allows citizens to participate in deliberations or decision-making processes could be considered.

Liquid democracy is een vorm van representatieve democratie in combinatie met elementen van directe democratie. De idee is dat elk individu zijn of haar stem kan geven aan een willekeurig ander individu. Voor bepaalde onderwerpen kun je direct je gedelegeerde wijzigen of besluiten zelf te stemmen op wetsvoorstellen of beleid. Sinds korte tijd is deze vorm van democratie technisch mogelijk voor grote groepen mensen door de ontwikkeling van het Internet de nodige programmatuur welke (elementen van) liquid democracy implementeren.

Goed dat liquid democracy (vloeiende democratie) genoemd is en het is wellicht zaak om dit binnen de vereniging en bij volgende UNPA-conferenties verder uit te werken.

Op de conferentie was de WFBN goed vertegenwoordigd, en eveneens de Piraten (Gregory Engels, internationaal coördinator Piratenpartei en co-voorzitter PPI, en ikzelf). Het lijkt mij goed om de vordering van een UNPA en te blijven volgen en aandachtig te analyseren hoe dit de wereld op zo’n goed mogelijke wijze kan democratiseren.