Jan Juffermans | 7 oktober 2021 | gepubliceerd op Platformdse.org

Wie had het durven dromen? Dat er binnen enkele maanden ruim 90 organisaties meedoen aan de Duurzame Doorbraak. Zo staan bijvoorbeeld het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) en de Werkgroep Voetafdruk Nederland op de lijst, samen met hun logo en een statement. Maar ook de FNV, Oxfam Novib en Urgenda. Het is wellicht ook voor de WFBN interessant.

Duurzame Dinsdag

Op Duurzame Dinsdag (7 september) werd in Den Haag duidelijk dat het ging lukken. In de grote zaal van conferentiecentrum New Babylon werden al door zo’n 35 organisaties pledges voor meer samenwerking gepresenteerd. Daar werd toen met veel tamtam oktober als de Maand van de Duurzame Doorbraak aangekondigd. Ook de site www.duurzamedoorbraak.nu werd gelanceerd. Daarna groeide de Doorbraak-groep snel door. De agenda op de site gaf al direct een indrukwekkend mooi overzicht van de vele activiteiten die er dagelijks werden georganiseerd.

Allerlei initiatieven

Meer dan ooit zijn velen nu actief met duurzame ideeën en projecten op allerlei concrete gebieden, zoals bouwen, energie, hergebruik & recycling, landbouw, transport, voeding. Voor veel maatschappelijke organisaties is duurzaamheid nu de zo zeer gewenste toekomst. Denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de vakbonden, het werk aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, en de diverse organisaties voor een nieuwe economie. Ook de milieu- en ontwikkelingsorganisaties niet te vergeten, die al veel langer werken aan de transitie naar een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet. Samen streven ze in feite naar een duurzame economie.

Toekomstige generaties

Een duurzame economie is ontzettend hard nodig, want de huidige groei-economie is uitermate schadelijk voor mens en milieu, voor de huidige maar vooral ook voor toekomstige generaties. Met name de klimaatverandering kan voor zeker een paar duizend jaar grote ellende blijven veroorzaken, met miljoenen slachtoffers. Ook het ernstige verlies van biodiversiteit kan onmogelijk snel hersteld worden. Daarom worden dergelijke problemen als uitermate bedreigend ervaren. En tergend is dat zelfs het armoedevraagstuk nog steeds niet fundamenteel wordt aangepakt en we wel meer extreme rijkdom en steeds luxere voorzieningen hebben ontwikkeld, zelfs tot ruimtereisjes toe; in feite een blamage voor de mensheid.

De Transitie Motor

Mede door dergelijke frustraties hebben al die initiatieven en organisaties elkaar nu gevonden, geholpen door de corona-periode. Dat gebeurde vooral door de vele zoombijeenkomsten onder de noemer van de ‘Transitie Motor’, een initiatief van het transitie-instituut Drift in Rotterdam en een flinke groep vrijwilligers. De op vele terreinen al begonnen transities kwamen nu samen en iedereen ervoer de waarde én de noodzaak om de idealen en krachten te bundelen. Om samen ook een einde te kunnen maken aan de schrijnende armoede, de afname van de biodiversiteit en de steeds gevaarlijker klimaatontwrichting. Andere organisaties worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te gaan doen aan de Duurzame Doorbraak.

Activiteitenagenda

Het is spannend hoe het verder zal gaan. Uit de unieke bundeling van kennis en krachten kan hopelijk spoedig ook meer politiek invloed groeien. De activiteitenagenda op de site kan zowel de onderlinge samenwerking als de opkomst bij acties, lezingen, manifestaties en dergelijke vergroten. Dus die agenda is een belangrijke informatiebron, die ook een aantrekkelijk perspectief voor nieuwe deelnemers biedt. Kent u landelijke of regionale organisaties die nog niet meedoen? Maak ze attent op de site www.duurzamedoorbraak.nu en wijs hen op die doorlopende agenda. Achter de ‘knop’ Organisaties zijn alle deelnemers te vinden. Op de site kan men ook het deelnameformulier invullen.

Doorbraak Dialogen

Om met de deelnemende organisaties de contacten en samenwerking te versterken worden sinds kort online de Doorbraak Dialogen georganiseerd. Gestart is met twee keer per maand, op vrijdagen van 15.00 tot 17.00 uur. De bedoeling is om steeds met enkele organisaties samen bepaalde thema’s te presenteren en bespreken. Op 14 januari was de aftrap met het thema klimaat en de noodzaak van een actuele Klimaatwet. Op 29 januari stonden de Social tipping points op het programma. En voor de komende tijd staan bijv. de thema’s ‘Omgekeerde ontwikkelingshulp’ en ‘Persoonlijke CO2-budgetten’ gepland. En zo zullen de ideeën voor de volgde Dialogen steeds door de deelnemende organisaties naar voren worden gebracht. Die staan op genoemde site. Ook de gezamenlijke agenda gaat daar door, elkaar zo extra versterkend voor de zo noodzakelijke doorbraak.